Brăilago

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

REGULAMENTUL DE COMPETITII AL FEDERATIEI ROMÂNE DE GO

Art. 1 – Generalitati

În competitiile oficiale, toate partidele vor fi jucate la egalitate , iar negrul va acorda un komi de 6,5 puncte.

În cazul concursurilor de selectie la competitii internationale ce se desfasoara în conditii speciale, Comisia centrala de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive poate sa hotarasca desfasurarea acestora în conditii cat mai apropiate celor de concurs (komi, byo-yomi).

Toate partidele trebuie sa fie jucate în sala de concurs în ziua si la ora specificate de catre organizatorii turneului.

Art. 2 – La indicatia arbitrului sau a organizatorului concursului, daca culorile nu au fost prestabilite, jucatorii trebuie sa decida cine va juca cu piesele negre prin “NIGIRI.” La ora specificata de catre organizatorii turneului, arbitrul (organizatorul) va porni ceasurile de concurs.

Art. 3 – Daca un jucator întarzie peste ora de începere a unei runde, timpul cu care întarzie va fi scazut din rezerva sa de timp. Daca întarzierea depaseste jumatate din timpul rezervat jucatorului pentru întreaga partida acesta va pierde jocul.

Art. 4 – În cazul folosirii ceasurilor mecanice, acestea vor fi potrivite cu un interval de timp egal cu rezerva fiecarui jucator mai devreme de ora 12,00. La ora 12,00 pe ceas, la caderea steguletului rosu va începe byo-yomi-ul (art. 15).

Art. 5 – Jucatorul care are piesele albe isi poate alege pozitia fata de ceas. El trebuie sa apese pe ceas cu mâna cu care muta, dupa ce a efectuat mutarea, iar atunci când captureaza pietre, dupa ce a luat toate piesele de pe tabla.

Art. 6 – În timpul byo-yomi-ului, timpul folosit pentru îndepartarea pietrelor de pe tabla nu va fi inclus în rezerva de timp a jucatorului.

Art. 7 – Daca un jucator isi paraseste locul în timp ce ceasul sau merge, timpul cat lipseste de la masa se va scurge din rezerva sa de timp. Daca un jucator trebuie sa isi paraseasca locul în timpul byo-yomi-ului, el trebuie sa o faca imediat dupa ce si-a efectuat mutarea, cu acordul arbitrului. Daca adversarul sau muta, se opresc ceasurile.

Art. 8 – Timpul petrecut cu reasezarea pieselor scapate sau deranjate accidental de la locul lor va fi timp mort, adica nu va fi numarat pe nici unul din cele doua ceasuri.

Art. 9 – Sub nici o forma nu pot fi oprite ceasurile decat de catre arbitru.

Art.10 – O mutare este considerata facuta în clipa în care mâna jucatorului pierde contactul cu piesa. O mutare o data facuta nu poate fi retrasa sub nici un motiv.

Este interzis a tulbura sau deranja în orice maniera adversarul (de ex.: a tine mâna deasupra tablei).

Un jucator poate aranja piesele pe tabla doar atunci când se afla la mutare.

Art.11 – Cedarea (abandonul) partidei va fi facuta prin plasarea pe tablaa catorva prizonieri sau pietre proprii.

Art.12 – Este interzis a da sfaturi unui jucator în timpul partidei sau în pauzele acesteia. Este de asemenea interzisa consultarea materialelor pe teme de GO în timpul partidei (sau în pauza), precum si analizele în salile de joc sau analizarea partidelor proprii pe o alta tabla.

Art.13 – Sfirsitul jocului

13.1 – Jucatorii continua sa joace alternativ pâna când toate punctele neutre (DAME) au fost ocupate si toate apararile în teritoriu (TEIRE) necesare au fost facute. Dupa ce un jucator a facut ultima mutare neutra posibila pe tabla, celalalt jucator va anunta sfarsitul jocului si trebuie sa apese pe ceas; daca primul jucator este de acord cu aceasta, partida este încheiata.

13.2 – Daca primul jucator din situatia 13.1 nu este de acord, atunci el poatecontinua sa joace. În acest caz, si al doilea jucator poate de asemenea sa continue jocul.

Art.14 – Orice problema ce apare la sfirsitul unui joc (de ex.: descoperirea unui punct neutru dupa ce ambii jucatori au fost de acord ca partida este încheiata) va fi rezolvata de catre arbitru.

Art.15 – Byo-yomi

La începerea byo-yomi-ului, jucatorul aflat în aceasta situatie va fi anuntat: culoarea … în byo yomi.

Apoi se va trece la numararea secundelor. Acestea vor fi anuntate astfel: 30 sec., 10, 9….2, 1, 0.

Cel care anunta byo-yomi o va face, în cazul folosirii cronometrelor, cu o voce egala, fara inflexiuni.

Daca cel care tine byo-yomi ajunge cu numaratoarea la 0, jucatorul care nu a mutat în acest interval, se considera ca a jucat “pas”.

Art.16 – Regula optionala de byo-yomi

Când aceasta regula este folosita, ea înlocuieste art. 15 de mai sus.

Un jucator în byo-yomi are o rezerva maxima de timp, predeterminata de organizatori, pentru fiecare 10 mutari (organizatorii concursului pot schimba acest numar de mutari).

Acest interval de timp este înregistrat pe ceas, în mod obisnuit. Felul în care se tine cont de numarul de mutari este urmatorul: jucatorului aflat în byo-yomi i se vor da zece (sau numarul ales de organizatori) pietre si i se va îndeparta bolul cu pietrele sale. Aceste piese trebuie sa fie vizibile clar pentru adversar.

Daca cele zece mutari au fost efectuate în timpul disponibil, o noua perioada de zece mutari va începe. Timpul nefolosit în cadrul unei asemenea perioade de zece mutari este pierdut, el nu poate fi folosit în timpul urmatoarei perioade. Daca timpul disponibil s-a scurs fara ca toate cele zece piese sa fi fost jucate, partida a fost pierduta.

Ceasul poate fi neutralizat daca sunt capturate trei sau mai multe pietre.

Art.17Sistemul de concurs

Fiecare concurs trebuic sa fie organizat în acel sistem care serveste cel mai bine scopului concursului si, de asemenea, tine cont si de numarul de participanti. Printre posibilitatile existente sunt: eliminatoriu simplu sau cu mai multe vieti (knock-out, dublu knock-out), elvetian simplu, controlat sau MacMahon, cel mai bun dintr-un numar impar de partide, turneu etc. Sistemul de concurs, numarul de runde si programul trebuie stabilite si anuntate în detaliu.

Art.18 – Determinarea perechilor pentru prima runda

Stabilirea perechilor pentru prima runda se va face în conformitate cu regulile sistemului de concurs folosit, înaintea concursului. De la runda a doua mai departe, jucatorii cu acelasi numar de puncte vor juca între ei, pe cat posibil.

Art.19 – Determinarea clasamentului final

Organizatorul decide asupra metodei de departajare folosita, dar aceasta trebuie anuntata în prealabil.

În concursurile organizate de F.R.GO, clasamentul final se decide dupa cum urmeaza:

19.1 – pozitia în clasament va fi determinata în ordinea numarului descrescator de puncte;

19.2 – când doi sau mai multi jucatori au acelasi numar de victorii, ei vor fi clasificati în ordine descrescatoare a numarului de puncte reprezentând suma punctelor adversarilor întalniti (SPA sau SOS);

19.3 – când SOS-ul nu departajeaza nici el doi sau mai multi jucatori, acestia vor fi clasificati în ordinea descrescatoare a numarului de puncte reprezentând suma punctelor adversarilor învinsi (SPAI sau SODOS);

19.4 – când nici SOS, nici SODOS nu departajeaza, daca jucatorii au avut o partida directa, castigatorul acesteia va fi clasat mai bine;

19.5 – daca regulile de la 19.1 la 19.4 nu pot departaja doi sau mai multi jucatori, acestia vor primi acelasi loc.

Organizatorii pot decide, în cazuri speciale, necesitatea unui meci de baraj.

Pentru locul I la Campionatului National de GO, în caz de egalitate de numar de victorii se va organiza în termen de 60 de zile un baraj în conditii similare concursului respectiv.

Art.20 – Arbitrii competitiilor oficiale ale F.R.GO vor fi desemnati de catre Comisia de arbitri si anuntati înaintea concursului.

Art.21Pentru un turneu pot fi desemnati mai multi arbitri. În acest caz, unul dintre acestia va fi numit arbitru principal.

Arbitrul are autoritatea absoluta sa decida asupra încalcarii regulamentelor si sa emita avertismente si sanctiuni în legatura cu comportamentul jucatorilor. Jucatorii trebuie sa se supuna deciziilor arbitrului.

Art.22 – Atributiile arbitrului :

22.1 – sa supravegheze buna desfasurare a concursurilor si sa vegheze la respectarea regulamentelor de competitii si de joc;

22.2 – sa impuna respectarea hotararilor luate cu privire la solutionarea controverselor aparute în timpul desfasurarii competitiei;

22.3 – sa asigure mentinerea unei bune ambiante de joc;

22.4 – sa sanctioneze jucatorii pentru orice încalcare sau abatere de la regulament.

Art.23 – În cazul în care exista o neîntelegere, arbitrul principal va depune toate eforturile pentru rezolvarea acesteia prin reconciliere. Daca aceste eforturi nu dau rezultate, atunci arbitrul principal are toata puterea sa acorde sanctiuni pentru încalcari ale regulamentului si pentru a mentine disciplina, dupa cum urmeaza:

23.1- emite o avertizare formala;

23.2- scade din timpul de joc al unui jucator sau adauga timp de joc adversarului sau;

23.3- anuleaza o partida si dispune ca o noua partida sa fie jucata în locul ei.

23.4- declara o partida pierduta de un jucator ;

23.5- declara o partida pierduta de catre ambii jucatori;

23.6- elimina un jucator sau o echipa din competie;

23.7- avertizeaza un spectator sau il evacueaza din sala.

Art.24 – Un jucator poate contesta numai în scris orice reglementare facuta de catre arbitru. Contestatiile sunt luate în considerare daca sunt depuse în cel mult 3 zile de la încheierea concursului.

Contestatiile vor fi adresate Comisiei centrale de competitii, legitimari, transferari si clasificari sportive.

Art.25 – Toate cluburile, sponsorii si persoanele fizice care sunt angrenate în desfasurarea calendarului sportiv intern în calitate de organizatori, cat si cele care aspira la aceasta vor trebui sa aiba în vedere satisfacerea urmatoarelor cerinte ce au drept unic scop desfasurarea în cat mai bune conditii a competitiilor organizate sub egida F.R.GO.

Art.26 – Organizatorul concursului va anunta concursul cu suficient timp înainte tuturor cluburilor sau jucatorilor care pot participa la concurs.

Invitatia la concurs trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele puncte:

26. 1 – numele concursului;

26. 2 – scopul concursului (obiectul) si cine are dreptul sa participe la acesta;

26. 3 – sistemul de concurs, mod de calificare si termenul limita de înscriere la concurs;

26. 4 – conditiile de desfasurare a concursului (timp de gândire, byo-yomi, komi, numarul de runde, taxe de participare, premii);

26. 5 – perioada în care se desfasoara concursul;

26. 6 – numele arbitrului (arbitrilor) concursului;

26. 7 – locul de desfasurare (localitatea, locul de cazare, locul de joc);

26. 8 – programul activitatilor pe perioada concursului, cu orele pentrufiecare activitate (runda, masa, sedinta tehnica, festivitate de deschidere/închidere, alte activitati);

26. 9 – preturile aproximative pentru cazare si masa;

26.10 – una sau mai multe adrese de contact, inclusiv numere de telefon;

26.11 – cine asigura ceasuri si jocuri.

Art.27 – Orice concurs cu caracter oficial (care urmeaza a fi omologat de catre F.R.GO) se va organiza în baza unei întelegeri între clubul (sponsor, persoana fizica) organizator si F.R.GO. O asemenea întelegere trebuie sa contina cel putin datele prevazute la art.27.1, 27.2, 27.3. 27.4, 27.5, si comitetul de organizare (minim trei membri).

Art.28 – În fiecare an, la întocmirea calendarului intern, se iau în discutie de catre biroul federal toate propunerile pentru organizarea etapelor de Campionat sau Cupa României, precum si alte concursuri. De aceea toate cluburile, asociatiile sportive, sponsorii si persoanele fizice care doresc organizarea unui concurs care sa intre în calendarul intem al F.R.GO trebuie sa trimita ofertele lor pâna la data de 30.11 a anului în curs pentru anul urmator.

Art.29 – Pentru situatiile care nu sunt prevazute în prezentul regulament se vor aplica prevederile Regulamentului de concurs al Federatiei Europene de GO.

Art.30 – Atuncicând nu exista nici o prevedere atit în Regulamentul de competitii al F.R.GO cat si în Regulamentul de concurs al EGF, arbitrul are totala putere pentru rezolvarea situatiei date.

Categories: Regulamente Tags:

Costel


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Categorii

Arhive